Är du i behov av bra butiksinredning?

Något som är av största vikt i en butik, det är ju butiksinredning.  Du kan välja att satsa på ny butiksinredning eller begagnad. Om du vänder dig till Heab, så har de ett brett sortiment av inredning för butik. Bland annat erbjuder de:

  • Butiksinredning basic
  • Skyltning och etikettlister
  • Ställ och golvkorgar
  • Vagnar och kundkorgar
  • Kassadiskar
  • Spårpaneler
  • Belysning

Du kan med deras produkter inreda hela din butik, så väl som bara komplettera med det du saknar. Det spelar inte någon roll vad det är för slags butik det är du har, det är viktigt att du ser till att inreda den på ett inbjudande sätt.

Bra inredning för butik

När man talar om butiksinredning, så handlar det om en hel del olika saker. Bland annat är det ju bra att ha olika hyllor, ställ, stativ med mera. Sedan är det även bra att ha så att du kan skylta på bästa sätt. Utöver det, så bör du även se till att ha kundkorgar och vagnar för dina kunder. Sedan en bra kassa så att de kan betala.

Belysning är även det en viktig del av inredningen i din butik. Se till att sätta upp tillräckligt med ljuspunkter.

Butiks & lagerinredning till alla branscher

Hos Heab kan du inte bara hitta butiksinredning utan de har även lagerinredning. De har helt nya produkter samt att de även har ett brett sortiment av begagnat. Dessutom kan de köpa in din gamla inredning, om det är så att du vill byta ut all den inredning du har idag mot ny butiksinredning.